ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดแหลมนก ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดนิกรชนาราม ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดบ้านดี ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดขจรประชาราม ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดตานีนรสโมสร ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
วัดนพวงศาราม ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดสำเภาไชย ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
วัดโพธาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
วัดหงสาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
วัดประจันตคาม ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
เมืองโบราณบ้านวัด ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
วัดหน้าเกตุ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
วัดมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
วัดศรีมหาโพธิ์(วัดหลวงพ่อแดง) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
วัดทุ่งคล้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94190
วัดวิมลวัฒนาราม ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
วัดบันลือคชาวาส ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
วัดสุทธิกาวาส(วัดสักขี) ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
วัดปุหรน ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
วัดบุพนิมิต ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
วัดปลักปรือ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
วัดอัมพวนาราม ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
วัดโชติรส ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
วัดบ้านโหนด ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
วัดธนาภิมุข ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
วัดบ้านไร่พัฒนา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
มัสยิดปือติงตันหยง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดปือติงม่วง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดญาห์มีอุสซาลาฮฮ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดปากีสถาน ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดนูรุลลุตฟี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดรายอปัตตานี ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดปูโป๊ะ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
มัสยิด ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
มัสยิดเปียน ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
มัสยิดมูแว ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
มัสยิดนูรูลยัลลัส ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
คริสตจักรร่มพระคุณปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
คริสตจักรเมืองไทยเกษมสุข ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
คริสตจักรร่มพระคุณปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 073-332851
ศาลหลักเมืองปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง) ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ) หมู่4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
มัสยิดกลางปัตตานี ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดกรือเซะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
วัดตานีนรสโมสร ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 073-331082
วัดมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 073-431275
วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 073437410
073437300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง