ค้นพบจำนวน 98 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบางโหนด ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดท่านางหอม ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดศีรษะคีรี ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดอู่ตะเภา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดชลธารประสิทธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดเนินไศล(วัดควนหิน) ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดโคกสูงภัทธิยาราม ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดนารังนก ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดน้ำน้อยใน(วัดสิริสุวรรณเจริญ) ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดน้ำน้อยนอก ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดอัมพวัน(วัดม่วงสาวตีอก) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคลองแห ถ.คลองแห-คูเตา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคลองเปล(วัดน้ำผุด) ซ.กาญจนวนิช 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดท่าแซ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดพรุเตาะ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดศรีสว่างวงศ์(วัดเกาะเสือ) ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดเขากลอย ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดหงษ์ประดิษฐาราม ซ.เพชรเกษม 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดมงคลเทพาราม(วัดปากน้ำ) ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดถาวรวราราม ถ.ประชารักษ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดโคกสมานคุณ ซ.ศุภสารรังสรรค์ 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดโคกสมานคุณ ถ.โชคสมาน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดฉือฉาง ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดถาวรวรวราราม ซ.อรรถกวีสุนทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดทุ่งงาย ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดโคกนาว ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคาทอลิกแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดกวนอิมกิ้วซื่ออัม ถ.ชีอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดรัศมีรุ่งโรจน์ ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดเลี่ยนฮั่วเกาะ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคลองเรียน ซ.กาญจนวนิช 20 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดท่าเคียน ซ.จันทคาร 4/1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดพุทธิการาม ถ.วัดปรักกริม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดปลักกริมใน ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดควนลัง ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดหูแร่ ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดม่วงค่อม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดเกาะวัด ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดหาดใหญ่สิตาราม(วัดสมเด็จ) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดพรุชะบา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ถ.ชินวงศ์ประดิษฐ์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
วัดเทพชุมนุม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
วัดชัยชนะสงคราม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดพระบาท ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
วัดน้ำตกโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดประทุมธาราวาส ถ.ศรีปทุม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
วัดบางศาลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
วัดบางธน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
วัดทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดควนเนียง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
วัดสำนักหว้า ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดบ้านเหนือ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดบางโทง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดหนองทราย ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดอะลัมซะฮ์ ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดนูรุลฮุดา(มัสยิดบ้านท่าหาด) ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดนูรุดดีน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดพัฮดูยีน ถ.กาญจนราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดอัลนร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดฟัตฮุ้ลมูบี ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดบ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดบ้านหัวสะพานท่าไทร ถ.สาครมงคล 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดยาเม๊าะหาดใหญ่ ซ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 1/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดกลางดียันอิสลามหาดใหญ่ ถ.โชคสมาน 5 ซอย 8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดซูลูฮุดดี ถ.บางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดปากีสถาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดบ้านหน้าสวนหลวง ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดนุรตักวา ซ.โชคดี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดอังศอร์ค ซ.สามสกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดบ้านทุ่งนุ้ย ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิด ซ.เพชรเกษม 33 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดบ้านฉลุง ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดหน้าควนลัง ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดยาบาลุสลามควนสันติ ซ.ควนสันติ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิด ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดญามีอุลมุตตาทีน ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดบ้านควนลัง ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดดารุลมุตกีน ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
มัสยิดลายาตุลอิสลามียะฮ์ ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดดารุลฮูดา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มัสยิดโป๊ะหมอ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
คริสตจักรในเมืองหาดใหญ่ ซ.เพชรเกษม 10 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ ซ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 9 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรจีนหาดใหญ่ ถ.ชีวานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรวันเสาร์ ถ.โชคสมาน 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรเมืองหาดใหญ่ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรเปี่ยมพระพร ซ.ราษฎร์อุทิศ 1/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรว้านหมิงหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-445602
วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง