ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเซนต์นิโกลาส ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.,หลังวัดใหม่อภัยยาราม, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองบัวใหม่ ถ.,สนามบิน 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระไม้แดง ถ.,ธรรมบูชา 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระแก้วปทุมทอง ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พระองค์ดำ ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดราชบูรณะ ถ.,หลังวัดราชบูรณะ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดโพธิญาณ ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดนางพญา ถ.จ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดธรรมจักร ถ.,ธรรมบูชา 17, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดท่ามะปรางค์ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเจดีย์ยอดทอง ถ.พญาเสือ ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดคูหาสวรรค์ ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเขื่อนขันธ์ ถ.พิชัยสงคราม ซอย 18 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
มัสยิดปากิสตานพิษณุโลก ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรพิษณุโลก ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรคริสต์คุณานุกูล ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.สนามบินพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 92/3 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 92/3 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง