ค้นพบจำนวน 125 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเซนต์นิโกลาส ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดอินทรีย์ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.,หลังวัดใหม่อภัยยาราม, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่พนมทอง ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหลวงพ่อโต ซ.12 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหล่ม ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดหนองหัวยาง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองปลิง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองบัวใหม่ ถ.,สนามบิน 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองกวางลี้ ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดแสงดาว ซ.ศาลาช่อฟ้า ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเสาหิน ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ซ.พล. 2002 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสุดสวาท ถ.ทศกัณฑ์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสันติวัน ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสักบึงถังศรัทธาราม ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะอัก ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะพาน 3 ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะกัดน้ำมัน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1063 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระสี่เหลี่ยม ถ.,โชคไทยไทย, ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระไม้แดง ถ.,ธรรมบูชา 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระโคล่ ซ.รพช. ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระแก้วปทุมทอง ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระเก้าห้อง ซ.รพช. ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสมอแข (ม) ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีโสภณ ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พระองค์ดำ ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีวนาราม ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังหิน ซ.12 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังสาร ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังยาวสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังพิกุลวนาราม ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังน้ำใส ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังเฉลา ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวงฆ้อง ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดราชบูรณะ ถ.,หลังวัดราชบูรณะ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดย่านใหญ่ ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดยางเอน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดยาง ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดมะขามเตี้ย ซ.พล. 4003 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดมงคลพุทธาราม ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดไพรงามราษฎร์ทรงธรรม ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดโพธิญาณ ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพิกุลวนาราม (วัดสะพาน 4) ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพิกุลทอง ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพันปี ถ.,ร่วมใจพัฒนา, ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพลายชุมพล ถ.,อัยโยธิน, ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระขาวชัยสิทธิ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดไผ่ค่อม ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดโป่งหม้อข้าว ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดป่าอรัญวาส ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดป่าสัก ซ.รพช. ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดปากห้วย ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดปากพิงตะวันออก ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดปากดอน ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดปากคลอง ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดบึงราชนก ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบึงกระดาน ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านใหม่ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดบ้านหนองหัวยาง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านไร่ ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านร้องยุ้งข้าวราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านป่า ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านแถว ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านแซ่ ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ้านคลอง ถ.เย็นจิตร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบางพยอม ซ.Singhawat Rd ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบางทราย ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดบางแก้ว ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดบ่อทองคำ ซ.12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเนินสะอาด ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดเนินมะคึด ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดนิมิตรธรรมาราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดน้ำดำ ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดนางพญา ถ.จ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดธรรมจักร ถ.,ธรรมบูชา 17, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเทพกุญชร ถ.,โคกช้าง 15, ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดทิพย์วารีวราราม ซ.พล. 4003 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดท่าโรงตะวันออก ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดท่าโรงตะวันตก ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดท่ามะปรางค์ ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดท่าตะเคียน ซ.ศาลาช่อฟ้า ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดท่าตะโก ซ.Siharajdachochai Rd ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดทองหลาง ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเต็งสำนัก ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดตูม ซ.12 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดตาลสุวรรณ ซ.12 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดตาลโพลง ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดตาปะขาวหาย ซ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดตะโก ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดดอนทอง ซ.AH13 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดดงข่อย ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง