ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หาดตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
หาดปานาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดชลาลัย ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดมะรวด ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดรัชดาภิเษก (หาดสายหมอ) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
หาดราชรักษ์ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดแฆแฆ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดวาสุกรี ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
หาดทราย-ชายบึงบ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
หาดบางสาย ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
แหลมตาชี (แหลมโพธิ์) ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
เขาฤาษี ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
น้ำตกทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
เกาะแดง ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
น้ำตกอรัญวาริน ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
เกาะสาหนา ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
น้ำตกโผงโผง ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
หมู่บ้านทำเรือกอและ(บ้านปะเสยะวอ) ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
เมืองโบราณบ้านจาเละ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ซากเมืองเก่ายะรัง ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
เขื่อนปัตตานี ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 073-467485
แหลมโพธิ์ (แหลมตาชี) ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
หาดราชรักษ์ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดมะรวด ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดป่าไหม้ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
หาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดบางสาย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
หาดตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
หาดชลาลัย ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หาดแฆแฆ หมู่4 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
หมู่บ้านรูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
เมืองโบราณยะรัง (ลังกาสุกะ) ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
บ้านปะเสยะวอ (หมู่บ้านทำเรือ กอและ) ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
น้ำตกอรัญวาริน (น้ำตกควนอาศัย) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
น้ำตกโผงโผง หมู่8 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
เขาฤาษี หมู่2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง