ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บึงพลาญชัย ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
น้ำตกตาดฟ้า ซ.ประชาสโมสร 21 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
น้ำตกถ้ำเหี้ย ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ภูพระ ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หาดสลึง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หอไตร ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
พิพิธภัณฑ์ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043271173
043224031
หอศิลปวัฒนธรรม 123 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043332309
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น (ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043236741
พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บึงแก่นนคร ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง