ค้นพบจำนวน 71 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
น้ำตกตาดฟ้า ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
น้ำตกตาลโตน ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
เรือนอนุรักษ์ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
บางแสน 2 จ.ขอนแก่น 40150
รอยเท้าไดโนเสาร์ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ถ้ำภูตาหลอ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ถ้ำพระ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ด่านมุกดาหาร-สุวรรณเขต อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
เฮือนลาว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
น้ำตกตาดโตน ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ถ้ำฝ่ามือแดง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ห้วยสีทน ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ผาหำหด อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ถ้ำภูมวย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ผาน้ำจ้าก ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
น้ำตกตาดทิพย์ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
หนองกุดละว้า ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
พระธาตุยาคู ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
น้ำตกห้วยเข ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ภูกุ้มข้าว อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
บึงบอน ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ทุ่งกะละมัง ถ.ท่ากระบือ-นาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สวนป่ามัญจาคีรี ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
หมู่บ้านเต่า ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
น้ำตกดาดาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
บึงพลาญชัย ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
น้ำตกตาดฟ้า ซ.ประชาสโมสร 21 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
น้ำตกถ้ำเหี้ย ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ภูพระ ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หาดสลึง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หอไตร ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
พระพุทธบุษยรัตน์ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วังมัจฉา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
เสาเฉลียงคู่ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
น้ำตกกิ้ต ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ป่าดงใหญ่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ถ้ำมืด(ถ้ำปาฎิหารย์) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สวนรุกขชาติอมเกล้า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ถ้ำค้างคาว ถ.ท่ากระบือ-นาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
อุทยานการศึกษา ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
พิพิธภัณฑ์ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043271173
043224031
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 043249052
0858521771
025620760
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 04324 9050
043358075
043210163
อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 025620760
01221 0764
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 0432480067
หอศิลปวัฒนธรรม 123 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043332309
หมู่บ้านเต่าเพ็ก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
หมู่บ้านงูจงอาง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ศาลาไหมไทย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 043286160
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น (ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
วนอุทยานถ้ำผาพวง Tham Pha Puang Forest Park ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
เมืองโบราณโนนเมือง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เมืองโบราณดงเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 043242129
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043236741
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง Phu Wiang Dinosaur Museum จ.ขอนแก่น 17000 0433358073
พัทยา 2 อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พระพุทธไสยาสน์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ผานกเค้า ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ปราสาทเปือยน้อย หมู่1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บึงแก่นนคร ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บางแสน 2 เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 13130
น้ำตกตาดฟ้า ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ถ้ำภูตาหลอ หมู่1 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 043210100
0857883561
ถ้ำปูหลุบ ผานกเค้า ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ถ้ำค้างคาว (บ้านภูผาม่าน) ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 043210163
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 043242005
เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ) ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 043446231
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง