ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วังมัจฉาวัดโพธิ์งาม ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ทุ่งทานตะวัน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำพุร้อนสมอทอง ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สวนลิง ถ.คนรักสุขภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำตกแม่ตะเคียนทอง ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำตกถ้ำหมี ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พระที่นั่งเพนียด ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 26/137 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 055 258715
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง