ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย หมู่1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม หมู่1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงตา ตำบลบือมัง หมู่5 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง หมู่1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาลอ ตำบลบาลอ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ หมู่3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง หมู่2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา หมู่2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะ หมู่5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ หมู่1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ หมู่5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ หมู่3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ถ.ปรีชาวิถี หมู่1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
สถานีอนามัยตะโละหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงพยาบาลรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง