ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลากอ ตำบลยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ถ.สันติราษฏร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง