ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด 2 หมู่6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนคร หมู่6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต หมู่4 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด หมู่2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหาด ตำบลแม่หวาด หมู่1 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร หมู่3 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด หมู่7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหร ตำบลบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต ถ.สุขยางค์ หมู่1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง