ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองทราย หมู่2 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ลาน หมู่4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน หมู่4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง