ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรังมดแดง หมู่2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไหม้ หมู่1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินเสมอ หมู่1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้แก่น หมู่4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น หมู่1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
สถานีอนามัยไม้แก่น ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง