ค้นพบจำนวน 181 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง หมู่3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหญ่ หมู่3 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแรด หมู่1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปู หมู่3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง หมู่6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ หมู่3 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายขาว หมู่5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหม่ หมู่3 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยบอน ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลาหยุดพระ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พรุชิง ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุแตบือราแง หมู่2 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุเหร่า หมู่2 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด หมู่8 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะตา หมู่3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรังมดแดง หมู่2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาตาบูดี หมู่3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไหม้ หมู่1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปล่องหอย หมู่5 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือแนปิแน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงยือแบ็ง หมู่5 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาเลาะ หมู่5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำบ่อ หมู่2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทราย หมู่4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากูโบ หมู่2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นโหนด หมู่1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินเสมอ หมู่1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาเราะบองอ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจลาโก ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองทราย หมู่2 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโต๊ะแน หมู่9 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกอ้น หมู่6 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกโตนด หมู่3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตราะหัก หมู่4 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจาะโบ ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางมะรวด หมู่1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นากัน ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งนเรนทร์ หมู่1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาบัน หมู่3 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคอบน ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคอใต้ หมู่3 ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะนอ หมู่1 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะดาวา หมู่4 ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะกำ หมู่2 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัด หมู่3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะยิไร หมู่2 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิปะสะโง หมู่2 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลางา หมู่3 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาร หมู่3 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราตาปันยัง หมู่4 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระแว้ง หมู่4 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยาบี ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยะรัง หมู่3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะนังยง หมู่2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะนังดาลำ หมู่1 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิเทน หมู่2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพ่อมิ่ง หมู่3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปุลากง หมู่1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปุยุด หมู่7 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปุโละปุโย หมู่4 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปิยามุมัง หมู่3 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าบอน ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปานัน ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากู หมู่1 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากล่อ หมู่6 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าไร่ หมู่3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะนาเระ หมู่3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะกาฮะรัง ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะโด หมู่1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะเสยะวอ หมู่2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปล่องหอย หมู่2 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประจัน หมู่1 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบือเระ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบิตุมุดี หมู่5 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาราโหม หมู่3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาราเฮาะ หมู่4 ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบานา หมู่8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนอก หมู่4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตาวา ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโกระ หมู่2 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขา หมู่4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเก่า หมู่1 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาโลย หมู่2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำดำ หมู่4 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาประดู่ หมู่6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเกตุ หมู่4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งพลา หมู่1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งคล้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าน้ำ หมู่1 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากำชำ หมู่1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนน หมู่3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลีอายร์ หมู่1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาแกะ หมู่4 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตันหยงลูโละ หมู่3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตันหยงดาลอ หมู่1 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตันหยงจึงงา หมู่1 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะลุโบะ หมู่9 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะบิ้ง หมู่3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะโละดือรามัน หมู่3 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง