ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าจีน ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หูแร่ ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินผุด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำน้อย ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งตำเสา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉลุง ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูเต่า ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอหงส์ ซ.แก้วมณี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควนลัง ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองแห ซ.รัถการ 9 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ทอม ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารสุขโรงเรียนเทศบาล 2 13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร ถ.พิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ 42 ซ.3 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 2 ซ.เพชรเกษม 33 ถ.วัดหาดใหญ่ใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 ซ.เพชรเกษม 2 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 1 ซ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 1/2 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ ซ.ราษฎร์อุทิศ 8 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข อู่ ท.ส. 79 ซ.เพชรเกษม 6/1 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาดพ่อพรหม 53 ซ.33 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์บริการสาธารณสุข คลองเตย 19 ซ.สองพี่น้อง ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 78 ซ.เพชรเกษม 18/2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศ 4 139/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ถ.ประชาธิปปัตย์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยท่าจีน ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลน้ำน้อย (บ้านท่าจีน) ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลแม่ทอม ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยบ้านหาร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยบ้านน้ำน้อย ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยคลองแห ซ.คลองแห-คูเต่า 9 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลคลองอู่ตะเภา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลคอหงส์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยชุมชน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลฉลุง ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยควนลัง ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สถานีอนามัยหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยบ้านทุ่งตำเสา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยหินผุด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลบ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
สถานีอนามัยตำบลพะตง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สถานีอนามัยบ้านทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ ซ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ซ.เพชรเกษม 15 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ซ.แสงศรี 8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ.พัฒโนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง