ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 หมู่3 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ หมู่4 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกำยาน ตำบลสินเจริญ หมู่2 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเหรียง ตำบลสินเจริญ หมู่7 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน หมู่4 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันหลา ตำบลสินปุน หมู่2 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน หมู่5 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะน้อย ตำบลบางสวรรค์ หมู่1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสวรรค์ หมู่3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรโสภา หมู่3 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง 164 ถ.วิภาวดี หมู่1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยตำบลบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยบ้านเกาะน้อย ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยสวนป่าพัฒนา ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยตำบลไทรขึง ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยบ้านกันหลา ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยบ้านควนมหาชัย ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยบ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยบ้านบางกำยาน ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีอนามัยบ้านบางรูป ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลพระแสง ถ.วิภาวดี ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง