ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาฝาย ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขาม ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนคอม ถ.โนนคอม-นาน้ำซำ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน 39 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยโนนสะอาด ซ.ขก. 2156 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยนาฝาย ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยท่าขาม ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยโนนคอม ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง