ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ หมู่2 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฝาย ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนดู่น้อย ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนข่า หมู่6 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแก 81 หมู่2 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแสง หมู่1 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปอแดง 235 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแท่น 78 หมู่7 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท ถ.แจ้งสนิท ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านท่าม่วง ซ.229 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านดอนดู่ ซ.ศรีวราภรณ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านห้วยไร่ ซ.รพช. ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลกุดเพียขอม ซ.2199 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านวังแสง ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านโนนข่า ซ.โยธาธิการ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยบ้านห้วยแก ซ.2199 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลบึงบ้านแท่น ซ.ขก. 1023 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
สถานีอนามัยตำบลปอแดง ซ.ขก. 5040 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงพยาบาลชนบท ซ.ขจิตพัฒนา ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง