ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านหนองขาม ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ทอง ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง