ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนพยอม ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองก้านเหลือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัมพันธ์ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแปน ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำแคน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านคำแคนใต้ ซ.ขก. 3115 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านท่าศาลา ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านหนองขาม ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ทอง ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยตำบลสวนหม่อน ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยตำบลนางาม ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านโนนสัมพันธ์ ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านกอก ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สถานีอนามัยบ้านโนนพะยอม ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลมัญจาคีรี ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง