ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินดำ ตำบลดินดำ ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านกุดดุก ซ.ขก. 2133 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยดินดำ ซ.ขก. 4036 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง