ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสงเปือย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง 560 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านโคกไร่ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง