ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหว้าทอง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยท่าลาด ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านหว้าทอง ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง