ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสระ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันโจด ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไผ่ล้อม ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดั่ง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคึมชาด ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 หมู่16 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยตำบลวังหิน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านหนองคลองใหญ่ ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยตำบลดอนดู่ ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านหนองกุง ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยตำบลหนองเม็ก ซ.207 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยหนองวัดป่า ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านสระขาม ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านเปาะ ซ.โยธาธิการ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีอนามัยบ้านโนนธาตุ ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลหนองสองห้อง ซ.207 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง