ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหานนา ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าวัด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านางแนว ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางขวาง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลท่านางแมว ซ.2233 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลก้านเหลือง ซ.ขก. 4022 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลทางขวาง ซ.รพช. ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
สถานีอนามัยตำบลท่าวัด ซ.2246 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
โรงพยาบาลแวงน้อย ซ.2065 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง