ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลโนนสะอาด ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยคอนฉิม ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลโนนทอง ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลใหม่นาเพียง ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยบ้านหนองแดง ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลแวงใหญ่ ซ.2199 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง