ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ถ.เมืองพล-แวงใหญ่ หมู่1 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านฮ่องหอย ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง