ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ถ.เมืองพล-แวงใหญ่ หมู่1 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่องหอย หมู่6 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองมะเขือ หมู่1 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวงนางเบ้า 123 ถ.มิตรภาพ หมู่2 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวงโสกพระ 63 หมู่8 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลอมคอม 125 หมู่8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโสกนกเต็น 115 หมู่2 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนข่า ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโจดหนองแก ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสง่า ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพ็กใหญ่ 305 หมู่5 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 337 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 48 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านฮ่องหอย ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านห้วยค้อ ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยโจดหนองแก ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยเก่างิ้ว ซ.ขก. 1016 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยป่าเป้า ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยตำบลเพ็กใหญ่ ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยบ้านชาด ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยตำบลลอมคอม ซ.2065 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยตำบลหนองมะเขือ ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีอนามัยตำบลหนองแวงโสกพระ ซ.นม. 1017 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลพล ซ.มิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล ซ.แสงทองประชาสรรค์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง