ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ถ.บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเพีย ถ.บ้านไผ่-ชนบท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านละว้า ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านเมืองเพีย ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง