ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิมูล ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุงใหญ่ หมู่6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.2152 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง ซ.ขก. 4030 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยคูนสาด ซ.กส. 4039 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านทุ่งใหญ่ ซ.2152 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านกุดโง้ง ซ.ขก. 3066 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านพิมูล ซ.รพช. ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านเวียงอินทร์ ซ.2110 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยตำบลห้วยโจด ซ.ขก. 3048 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านหนองโอง ซ.รพช. ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีอนามัยบ้านอนามัย ซ.2152 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ซ.2110 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง