ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุดมศิลป์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยาง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลกุดดู่ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุขสำราญ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโป่ง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยหนองแวง ซ.โยธาธิการ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านสำราญ ซ.โยธาธิการ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านนาคำน้อย ซ.โยธาธิการ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านคำปลาหลาย ซ.2146 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านดง ซ.อบจ. ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซ.2109 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
สถานีอนามัยบ้านโคกสูง ซ.2109 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ซ.ขก. 4014 อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง