ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างทอง 7 หมู่1 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกโนนหัวนา ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาจาน ตำบลนาจาน ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำจำปา ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกไม้งาม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพชมพู หมู่9 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแดง หมู่7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสีชมพู ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูห่าน ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซำยาง ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยบ้านบริบูรณ์ ซ.นทพ. ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยตำบลสีชมพู ซ.228 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยบ้านเทพชมภู ซ.นทพ. ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยบ้านอ่างทอง ซ.นทพ. ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยบ้านศรีสุข ซ.228 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยบ้านโคกไม้งาม ซ.228 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซ.รพช. ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยตำบลหนองแดง ซ.โยธาธิการ ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยตำบลซำยาง ซ.รพช. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยนาจาน ซ.228 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
สถานีอนามัยโนนหัวนา ซ.228 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โรงพยาบาลสีชมพู ซ.ชุมชน ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง