ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหูกวาง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านวังหูกวาง ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ใต้ ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองคะเน ซ.ประชาอุทิศ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง