ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาลา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข 82 ถ.มะลิวัวรรณ หมู่8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมงคล ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลชุมแพ 82 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านมาลา ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลอำเภอชุมแพ ซ.228 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง