ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเม็ง 246 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านเม็ง ซ.2187 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านเหมือดแอ่ ซ.ขก. 3035 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง