ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ 18 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
สถานีอนามัยตำบลหนองเรือ ซ.ขก. 2015 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลหนองเรือ ซ.เทศบาล 2 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง