ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด หมู่4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง หมู่2 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้า ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรัพย์เจริญ หมู่18 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนฟันเรือ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางคำ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเม็ง 246 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจระเข้ 224 หมู่10 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดกว้าง 124 หมู่12 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนทัน ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ 18 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
สถานีอนามัยบ้านทรัพย์เจริญ ซ.2038 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ ซ.ขก. 2045 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ตาก ซ.ขก. 3112 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
สถานีอนามัยตำบลหนองเรือ ซ.ขก. 2015 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านหนองแก ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านเปือย ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านหว้า ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยตำบลกุดกว้าง ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านโพนสว่าง ถ.มะลิวัลย์ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
สถานีอนามัยบ้านโนนฟันเรือ ซ.ขก. 2002 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านส้มกบ ซ.ขก. 2002 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านเม็ง ซ.2187 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านเหมือดแอ่ ซ.ขก. 3035 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สถานีอนามัยบ้านยางคำ ซ.ขก. 3035 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
โรงพยาบาลหนองเรือ ซ.เทศบาล 2 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง