ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
สถานีอนามัยบ้านป่าหม้อ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลพระยืน ถ.มงคลเจริญ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง