ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขามป้อม ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระบุ ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโต้น ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านป่าหม้อ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านขามป้อม ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยตำบลบ้านโต้น ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยตำบลพระบุ ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลพระยืน ถ.มงคลเจริญ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง