ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก หมู่9 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนท่อน ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลโนนท่อน ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านโคก ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านสำราญ ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง