ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 613/3 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 104/24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 58/222-223 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ซ.ศรีมารัตน์ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ซ.วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 400/2 ซ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 108 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลขอนแก่นราม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลโมกุล ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลหาญอาสา ถ.,ศรีจันทร์ 11/5, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ถ.ณัฐพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง