ค้นพบจำนวน 72 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ 208 หมู่1 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม 334 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก หมู่9 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตูม 104 หมู่4 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านค้อ 242 หมู่2 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า 253 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าแพรก ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวดีหมี 209 หมู่7 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาวะถี หมู่8 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระลับ 45 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงเนียม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทุ่ม หมู่2 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเป็ด 206 หมู่2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนหัน 204 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนท่อน ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสี หมู่2 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแดงใหญ่ หมู่5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น 775 ถ.มะลิวัวัลย์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) ถ.ราษำร์คนึง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 613/3 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 104/24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 58/222-223 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ซ.ศรีมารัตน์ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถ.ชาตะผดุง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ซ.วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 400/2 ซ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 108 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สถานีอนามัยบ้านซำจาน ซ.ขก. 02306 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลโนนท่อน ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านโคก ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านสำราญ ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านโนนม่วง ซ.ขก. 3065 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลศิลา ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านป่าชาด ซ.12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลบ้านทุ่ม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านเป็ด ซ.โยธาธิการ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านผือ ซ.ขก. 3001 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลบ้านหว้า ซ.ขก. 3039 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านดอนบม ซ.230 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยตำบลดอนช้าง ซ.ขก. 4008 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีอนามัยบ้านกุดกว้าง ซ.ภูตา ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอนามัยตำบลดอนหัน ซ.ประชาพิทักษ์ ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอนามัยบ้านหนองบัวดีหมี ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอนามัยบ้านหนองหญ้าแพรก ซ.208 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลขอนแก่นราม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลโมกุล ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลหาญอาสา ถ.,ศรีจันทร์ 11/5, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ถ.ณัฐพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง