ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองจอก 105 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วะภูแก้ว 96 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองม่วง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานีอนามัยหนองจอก ซ.โยธาธิการ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานีอนามัยบ้านวะภูแก้ว ซ.โยธาธิการ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานีอนามัยคลองม่วง ซ.โยธาธิการ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานีอนามัยซับพูล ซ.โยธาธิการ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง