ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกมะกอก 223 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยโคกมะกอก ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง