ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินตั้ง 132/4 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหอย ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะไก้ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง 203 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะเกลือใหม่ 228 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลายราง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัน 20/1 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาใหญ่ 203 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดจิก 203 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนค่า ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โค้งยาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยบ้านหนองหอย ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยหนองกก ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยบ้านหัน ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยตำบลโค้งยาง ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยโนนค่า ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยหินตั้ง ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยเมืองเก่า ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยกุดจิก ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยมะเกลือเก่า ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยบ้านนาใหญ่ ซ.290 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยมะเกลือใหม่ ซ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
สถานีอนามัยหนองตะไก้ ซ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยหนองแวง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยบ้านปลายราง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงพยาบาลสูงเนิน ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โรงพยาบาลป. แพทย์ ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง