ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะงาด ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวึก ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเมือง ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองเกษตร ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ถ.สุขาภิบาล7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยหนองหัวฟาน ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยเมืองทอง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยโนนเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลขามสะแกแสง ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง