ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระพัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใหม่นารี ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สถานีอนามัยใหม่นารี ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
สถานีอนามัยสระพัง ซ.รพช. ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง