ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารสุขพุทธบูชา 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรัตนเวช2 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรัตนเวช 2 ถ.พระองค์ดำ ซอย 7 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย ถ.พระองค์ดำ ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ซ.บรมไตรโลกนารถ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลพุทธชินราช ถ.ศรีสุริโยทัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลพิษณุเวช ซ.บรมไตรโลกนารถ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลตา-สายตา ถ.ทิพย์เสนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง