ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลอด ตำบลไกรกลาง หมู่7 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไกรกลาง หมู่3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
สถานีอนามัยตำบลไกรกลาง ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง