ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีคีรีมาศ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญผล ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยบ้านศรีคีรี ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีอนามัยตำบลศรีคีรี ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง